Tilbod

Florø Musikkteater har ei rekke tilbod for barn og ungdom.
Hos oss får alle muligheten til å skinne – viss dei ønsker det. Det er óg rom for dei som vil være litt meir i bakgrunnen.

Musikalbarnehage – for born mellom 4 og 6 år.

Musikalskule – for born mellom 1. og 10. klasse, fordelt på tre grupper.

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close