Tilbod

Florø Musikkteater har ei rekke tilbod for barn og ungdom.
Hos oss får alle muligheten til å skinne – viss dei ønsker det. Det er óg rom for dei som vil være litt meir i bakgrunnen.

Musikalskulen nivå 1 – for born frå fylte 4 år til og med 1. klasse.

Musikalskule nivå 2 til 4 – for born mellom 2. og 10. klasse, fordelt på tre grupper.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close